Ons verhaal

Stichting De Parel van Oudewater is ontstaan uit het moederhart van Astrid Snel. Als haar dochter Bijou op 13 jarige leeftijd na vele jaren van onderzoek de diagnose Smith Magenis Syndroom krijgt, beseft zij zich dat ze op zoek moet naar een geschikte begeleid wonen plek. Immers, zelfstandig wonen kan Bijou met haar beperking niet. In het bestaande aanbod van de grote instellingen kan Astrid zich echter niet vinden, ze besluit op zoek te gaan naar kleinschaliger initiatieven. Steeds meer groeit de behoefte om zélf vorm te geven aan een woon/zorg initiatief. “Inderdaad vanuit een moederhart. Als ouder heb je toch het idee dat je het – als het op zorg en basisbehoeften van je kind aankomt – zelf het beste weet. In grote instellingen heeft men regelmatig met personeelsverloop te maken, de veiligheid van de bewoners staat onder druk en men heeft te maken met veel en hoge overheadkosten. Dit laatste komt ten laste van de PGB gelden van de bewoners terwijl zij het juist zelf hard nodig hebben om de beste zorg in te kopen.

De naamgeving van de stichting is voortgekomen uit de periode dat Bijou nog op school zat. Haar leerkrachten noemden Bijou ‘Parel’ omdat zij altijd zo’n stralende persoonlijkheid was in de groep.

Missie

De missie van Stichting De Parel van Oudewater is het creëren van een veilige omgeving waar bewoners zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en zich gewaardeerd voelen door anderen.

Stichting De Parel van Oudewater biedt jongvolwassenen met een beperking een woning binnen een veilige, beschermde setting zonder geïsoleerd te raken van de maatschappij. Bewoners moeten mogelijkheden hebben om deel te nemen in de maatschappij, ondanks beperking of leeftijd.

Visie

Onze missie wordt onderschreven door drie pijlers, gezamenlijk de visie van Stichting De Parel van Oudewater.

Veiligheid

Voor ouders van een kind met een beperking is het vaak extra moeilijk hun kind elders onder te brengen. Zij kunnen zich immers niet zelfstandig redden. Dat daarbij ook de veiligheid van hun kind niet altijd vanzelfsprekend gewaarborgd is, maakt het extra lastig. De veiligheid van de bewoners staat daarom altijd hoog in het vaandel.

Integratie

Het begrip integratie is in dit geval niet slechts een kwestie van een woonconcept binnen een bewoonde omgeving plaatsen. Stichting De Parel van Oudewater werkt aan feitelijke, prettige contacten tussen de bewoners en hun omgeving.

Wederkerigheid

In het verlengde van de pijler integratie ligt wederkerigheid. In de praktijk uit zich dat onder meer in het vinden van affiniteit bij lokale ondernemers: op welke wijze kunnen zij bijdragen aan de doelen van de stichting? Immers, mensen met een beperking zijn hun leven lang afhankelijk van de bereidwilligheid van mensen en bedrijven om hen heen. Daarnaast wordt wederkerigheid ook gevonden in hetgeen bewoners doen voor hun omgeving. Ze hebben ondersteuning nodig maar hebben ook zeker iets te bieden aan diezelfde omgeving! Sociale binding, levendigheid, allerlei hand- en spandiensten. Dit zorgt tevens voor een groter gevoel van eigenwaarde bij de bewoners. Ze doen er écht toe.